8. 11. 2023

Upozornění

Vážení rodiče, ve čtvrtek 16. 11. se bude instalovat ocelová konstrukce výtahové šachty. Tento den nebude možný přístup do školy z ulice Komenského (od hřiště). Žáci […]
16. 10. 2023

Ředitelské volno 25. 10. 2023

Vážení rodiče, ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) na […]
21. 9. 2023

Ředitelské volno 29. 9. 2023

Vážení rodiče, ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) na […]
6. 9. 2023

Třídní schůzky VI. B a VI. C

Vážení rodiče, třídní schůzky VI. B a VI. C se konají 6. 9. 2023 od 16:00 – sraz u hlavního vchodu.
6. 9. 2023

Třídní schůzky 1. tříd

Vážení rodiče, třídní schůzky I. A a I. B se konají 7. 9. 2023 od 16:00 (vchod od ŠJ).