Upozornění
8. 11. 2023
Vánoční koncert
6. 12. 2023

Vážení rodiče,

naše škola jako celek do stávky nevstoupí. Je možné, že v tento den bude provoz částečně omezen, ale docházky žáků do školy se to nedotkne.

Souhlasíme s názorem, že kroky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou nezodpovědné a rozhodně by se šetřilo na nesprávném místě. Níže uvádím, co je předmětem stávky, a co by plánované změny ve školství způsobily:

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin, které je možné ve škole odučit. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější a dále možné zvyšování počtu žáků ve třídách. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání. Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít vliv i na kvalitu a dostupnost školního stravování.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů, jak je prezentováno některými médii, ale stávkou se chce zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání a odklon od klíčového dokumentu Strategie 2030+.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Kocourek, ředitel školy