Veřejné zakázky – profil zadavatele

 

Profil zadavatele uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem formuláře F2022-019304.

Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu č.VZMR/2022/001 na dodávky pod názvem:

                

Vybavení šaten -  ZŠ a ZUŠ T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou  

Dokumenty:

Výzva k podani nabidek vybavení šaten ZŠ a ZUŠ TGM_upravené

Zadavaci dokumentace- vybavení šaten ZŠ a ZUŠ TGM_upravené

Přílohy

Posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu č.VZMR/2022/001 na dodávky pod názvem:

                

Vybavení šaten -  ZŠ a ZUŠ T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou  

Dokumenty:

Oznámení výběru dodavatele

Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek

 

Posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu č.VZMR/2023/001 na dodávky pod názvem:

                

Konvektomat -  ZŠ a ZUŠ T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou  

Dokumenty:

OZNAMENI O VYBERU DODAVATELE konvektomat

Protokol-o-otevirani-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek-konvektomat