Projekty

 

Učení pro všechny

Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004966 s názvem Učení pro všechny, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Celková výše podpory činí 815.646 Kč

 
Projekt Zelené perly kolem Nisy
 

Každý něco umí na T. G. M.

Od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 je naše škola realizátorem projektu  reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019295 s názvem Každý něco umí na T. G. M., který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a podpora aktivit rozvíjejících ICT.

Celková výše podpory činí 642 853 Kč.

 
Výstřižek_pr_3

EasySpeak

Od 1. 10. 2021 – 30. 6. 2022 je naše škola zapojena v projektu od Jazykového vzdělávacího centra EasySpeak.

ONLINE LEKCE S RODILÝM MLUVČÍM – jazyková škola Easyspeak

  • skupinové a individuální online lekce – AJ, FJ, ŠJ

  • registrace do skupinových lekcí od 14.9.2021 na is-easyspeak.cz

  • individuální lekce na info@easyspeak.cz nebo Ivana 723 370 442, Lucie 737 553 491, Helena 773 138 533

Projekt je zaměřen na online angličtinu s rodilými mluvčími během výuky pro naši školu po celý rok.

https://www.easyspeak.cz/

 
EasySpeak5 logo

Prevence v hrádeckých školách - dramatizace

Od 1. 9. 2021 je naše škola zapojena v projektu financovaným z Libereckým krajem a Městem Hrádek nad Nisou.

 

Cílem projektu je vzdělávání v oblasi prevence rizikového a návykového chování zážitkovou formou preventivních programů napříš školami ve městě Hrádku nad Nisou. Projekt spojuje všechny školy města.

 
projekt

Akademie 55+

Od 1. 9. 2021 je naše škola realizátorem projektu, který je financovaný Libereckým krajem.

Cílem projektu je vzdělávání seniorů - odborné studium v uměleckých oborech ve městě Hrádku nad Nisou a jeho okolí.

Dotace Libereckého kraje činí 24 000 Kč.

 
Výstřižek

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 Od 1. 1. 2022 je naše škola realizátorem projektu, který je financovaný Evropskou unií – Next Generation EU.

Cílem projektu je podpora vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Dotace na období 1. 1. - 31. 8. 2022 činí 100. 100,- Kč.

 
Výstřižek_2

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 Od 1. 1. 2023 je naše škola realizátorem projektu, který je financovaný Evropskou unií – Next Generation EU.

Cílem projektu je podpora vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem.

Dotace na období 1. 1. - 31. 8. 2023 činí 128. 160,- Kč.

 
Výstřižek_2