Projekty

 

Učení pro všechny

Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004966 s názvem Učení pro všechny, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Celková výše podpory činí 815.646 Kč

 
Projekt Zelené perly kolem Nisy
 

Každý něco umí na T. G. M.

Od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 je naše škola realizátorem projektu  reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019295 s názvem Každý něco umí na T. G. M., který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a podpora aktivit rozvíjejících ICT.

Celková výše podpory činí 642 853 Kč.

 
Výstřižek_pr_3