Ředitelské volno 25. 10. 2023

Ředitelské volno 29. 9. 2023
21. 9. 2023
Upozornění
8. 11. 2023

Vážení rodiče,

ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) na 25. 10. 2023 ředitelské volno z důvodu snazšího průběhu rekonstrukce školy (betonování podlah).

Ředitelské volno platí pro ZŠ i ZUŠ.

S pozdravem

Mgr. Karel Kocourek

ředitel školy