Ředitelské volno 29. 9. 2023

Třídní schůzky VI. B a VI. C
6. 9. 2023
Ředitelské volno 25. 10. 2023
16. 10. 2023

Vážení rodiče,

ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) na 29. 9. 2023 ředitelské volno z důvodu snazšího průběhu rekonstrukce školy (vestavba podkroví).

Pro žáky 1. stupně je možnost využít školní družiny (i pro nepřihlášené), v případě zájmu mě kontaktujte prostřednictvím eŽK.

Ředitelské volno platí pro ZŠ i ZUŠ.

S pozdravem

Mgr. Karel Kocourek

ředitel školy