Výuka v době mimořádných opatření

Přístupová hesla do školních emailů – žáci II. stupně
15. 3. 2020
20. 3. – dodělejte, co je třeba. Čtěte, malujte, hrajte si…
19. 3. 2020

Vážení rodiče, vážené děti,
počínaje úterkem 17. 3. bude výuka organizována prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Je nezbytně nutné, aby všechny děti měly svůj vlastní přístup! (pro heslo kontaktujte třídního učitele)
Po otevření rozvrhu se vám u předmětu zobrazí ikonka s výukovým materiálem.
Bude v něm popsáno, co se máte naučit, popř. bude obsahovat odkazy, cvičení, doporučení atd.
Na horní liště najdete ikonku výuka – pod tou najdete domácí úkoly k vypracování.
Odevzdaná práce bude hodnocena známkami s vyšší vahou a hodnocení bude započítáváno do celkové klasifikace.

Pro 2. stupeň platí:
Výuka bude postupně organizována i prostřednictvím nástrojů office.com
Je potřeba, aby všichni žáci 2. stupně měli funkční školní emaily. Vyzkoušejte je, dnes IT technik napravoval některé nedostatky a měly by být funkční. Pokud by tomu tak nebylo, napište svým třídním učitelům, nejdéle ve středu 14:00 !!! My se pokusíme do pátku vše zprovoznit.
Držme si palce, pro nás všechny jde o novou situaci. Zvládneme ji
Pěkný den, hodně zdraví a sil
Mgr. Hana Prchliková