Přístupová hesla do školních emailů – žáci II. stupně

Výuka – a jak si můžeme vzájemně pomoci
14. 3. 2020
Výuka v době mimořádných opatření
16. 3. 2020

Pokud nemáte přístupová hesla je školním emailům, okamžitě si o ně napište svým třídním učitelům. Pokud je mají, pošlou vám je, pokud je nemají, nechají vám vygenerovat nová. Čas máte do středy 18. 3. 2020, 8:00. !!!!!!!!!