20. 3. – dodělejte, co je třeba. Čtěte, malujte, hrajte si…

Výuka v době mimořádných opatření
16. 3. 2020
Zápis do 1. třídy
25. 3. 2020

Vážení rodiče.
Moc děkujeme za váš přístup k nově vzniklé situaci. Jste skvělí. Uvědomujeme si, že je to pro vás všechny dost náročné. Chceme vám celou situaci nějak zjednodušit. Proto se v pátečním rozvrhu neobjeví žádná zadání a úkoly. Nechte děti, ať pátek věnují všem restům, nedodělaným věcem, ať si překontrolují připojení, zacvičí si, čtou si, hrají si a malují. Vy v pátek nic neřešte, věnujte se sami sobě, ať nám dlouho vydržíte.