Vikingové – válečníci, mořeplavci, objevitelé a obchodníci

Olympiáda z českého jazyka
8. 12. 2017
Číst Havla
19. 12. 2017

 

Herci – Vikingové nám přiblížili, jak fungovala vikinská posádka lodi, jejich válečnou strategii a v čem byl úspěch jejich výprav. Děti si vyzkoušely, jak musela být sehraná posádka drakkaru, a zkusily vytvořit některé štítové formace, které Vikingové používali v boji. Dominantním prvkem představení byla replika dlouhé vikinské lodi. Dále se žáci dozvěděli o běžném životě, společnosti a zvycích seveřanů. Během pořadu byly také vysvětleny některé mýty o Vikinzích. Vikingové totiž nebyli jen barbarští nájezdníci, ale podíleli se na vzniku některých státních útvarů (např. Kyjevská Rus) a také čím ovlivnili světové dějiny. Dětem se představení líbilo a nejraději by s Vikingy strávily celé dopoledneJ