Vikingové – válečníci, mořeplavci, objevitelé a obchodníci
8. 12. 2017
Finanční gramotnost
20. 12. 2017

Také naše škola se připojila k dalším 90 v kampani Číst Havla (www.cisthavla.cz). Během této kampaně jsme s 9. třídou během výchovy k občanství, slohu či dílny čtení přečetli 5 ukázek z různých textů Václava Havla a vypracovali k nim různorodé úkoly (tvorba kaligramů, úvah, ilustrací…). Během čtení se žáci seznámili nejen s literární prací V. Havla, ale také s dobou, ve které náš poslední československý prezident žil a tvořil. Díky tomuto projektu a kreativitě našich žáků získáme několik knih V. Havla do naší školní knihovny, z kterých si budou moci číst i ostatní žáci naší školy.