Číst Havla
19. 12. 2017
Vánoční florbalový turnaj
20. 12. 2017

Dne 18. a 19. prosince se na celé škole uskutečnil projekt s názvem „Finanční gramotnost.“ Smyslem projektu bylo předat žákům základní informace ze světa financí. Seznámili se s penězi jako takovými a získali přehled o tvorbě rodinného rozpočtu. Úměrně svému věku řešili případná úskalí domácího rozpočtu a navrhovali řešení v různých rizikových situacích.