Úvodní schůzky ZUŠ

Přivítání žáků 1. třídy na Městském úřadu
24. 8. 2021
Ředitelské volno 27. 9. 2021
10. 9. 2021
 
Hudební obor – klavírní třída
 
Ve středu 1. 9. od 16:00 domluva ohledně časového rozvrhu. V budově ZUŠ.
 
Hudební obor – dechová třída
 
Individuální domluva s vyučujícím. Váš vyučující Vás bude kontaktovat.
 
Výtvarný obor
 
V pondělí 6. 9. od 15:30 na I. stupni ZŠ úvodní hodina.