Ředitelské volno 27. 9. 2021

Úvodní schůzky ZUŠ
31. 8. 2021
Sběr papíru
22. 9. 2021

 

Vážení rodiče,

ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) na 27. 9. 2021 ředitelské volno.

S pozdravem

Mgr. Karel Kocourek

ředitel školy