Přivítání žáků 1. třídy na Městském úřadu

Informace k nástupu do školy 1. 9. 2021
24. 8. 2021
Úvodní schůzky ZUŠ
31. 8. 2021

Letošní rok se bude konat 1. 9. od 10:00 přivítání prvňáčků vedením města opět na Městském úřadu.