Stravování během distanční výuky

9. 10. 2020
Realizace distanční výuky 12. – 23. 10. 2020
10. 10. 2020
Vážení rodiče,
informace ohledně stravování ve školní jídelně během distanční výuky:
KÚ LK upozornil na rozpor mezi vládním nařízením a vyhláškou o školním stravování. Z názoru KÚ LK vyplývá, že není žákům, kteří mají distanční výuku, možno poskytnout oběd za dotovanou cenu, protože by došlo k porušení vyhlášky a následnému porušení rozpočtové kázně. Z tohoto důvodu mají žáci vzdělávající se distančně obědy odhlášené.
V případě změn bych Vás informoval.
Děkuji za pochopení.
S pozdravem
Kocourek