Informace 8. 10. 2020
8. 10. 2020
Stravování během distanční výuky
9. 10. 2020
Vážení rodiče,
po dohodě s pedagogy jsme přistoupili k nejjednoduššímu možnému řešení rozdělení tříd (viz níže).
Rozdělení tříd v týdnech 12. 10. až 23. 10. 2020
Týden 12. 10. – 16. 10. Týden 19. 10. – 23. 10.
prezenčně distančně prezenčně distančně
6.A 6.B 6.B 6.A
7.A 7.B 7.B 7.A
8.A 8.B 8.B 8.A
8.C 8.C
9.A 9.B 9.B 9.A
Obědy – pokud žáci mají distanční výuku mají oběd ve ŠJ automaticky odhlášen.
S pozdravem
K.