Realizace distanční výuky 12. – 23. 10. 2020

Stravování během distanční výuky
9. 10. 2020
Obědy pro žáky – ZMĚNA
12. 10. 2020

Distanční výuka se bude realizovat prostřednictvím prostředí MS Teams, kde bude probíhat online výuka, nebo zde budou mít žáci zadání úkolů.

Výuka bude probíhat v časech odpovídajících rozvrhu prezenční výuky, v tuto dobu bude k dispozici vyučující daného předmětu s výjimkou vyučujících cizích jazyků (dělením na skupiny z více tříd nelze zajistit zároveň prezenční a distanční výuku).

Žáci, kteří nemají možnost účastnit se online výuky přes MS Teams, si vyzvednou učební materiály a úkoly ve škole. V tomto případě kontaktujte třídního učitele nebo vedení školy.

Vzdělávání se formou distanční výuky je povinné ze zákona (§184a školského zákona) a platí pro něj stejná ustanovení jako pro prezenční výuku (omlouvání nepřítomnosti apod.)!