Obědy pro žáky – ZMĚNA

Realizace distanční výuky 12. – 23. 10. 2020
10. 10. 2020
Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020.
13. 10. 2020
Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají možnost si odebrat oběd za dotovanou cenu. Výdej pro tyto žáky je v době výdeje pro cizí strávníky, a to od 11:00 do 11:40, a to do přinesených nádob. Obědy jsou odhlášené, a proto je v případě zájmu potřeba obědy přihlásit u vedoucí školní jídelny.
Kocourek