12. 3. 2021

Zápis do 1. tříd

Dle § 36 odst. 4 školského zákona zápisy musí proběhnout v období od 1. dubna do 30. dubna 2021. Pokud bude možná prezenční forma zápisu, zápis […]
28. 2. 2021

Provoz školy od 1. 3. 2021

Od výše uvedeného data přechází na distanční výuku i 1. a 2. třída.
15. 2. 2021

Provoz školy do 28. 2. 2021

Vážení rodiče, v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února […]
12. 1. 2021

Nový školní řád s platností od 1. 2. 2021

Vážení rodiče, od 1. 2. 2021 vstupuje v platnost nový školní řád schválený školskou radou. Stručný výčet změn : a) začlenění bodu 5) o distanční výuce […]
9. 1. 2021

Opatření ze dne 7. 1. 2021

Současný stav, kdy se prezenční výuka dle nařízení vlády týká pouze I. a II. třídy, se prodlužuje do 22. ledna. Ostatní třídy tedy pokračují v distanční […]