Informace k 1. třídám pro šk. rok 2023/2024
30. 5. 2023
Výstava a koncert
6. 6. 2023

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) na 29. a 30. 6. 2023 ředitelské volno z důvodu rekonstrukce školy (vestavba podkroví).

Pro žáky 1. stupně je možnost využít školní družiny (i pro nepřihlášené), v případě zájmu kontaktujte ŘŠ prostřednictvím eŽK.

Ředitelské volno platí pro ZŠ i ZUŠ.

Mgr. Karel Kocourek, ředitel školy