Informace k 1. třídám pro šk. rok 2023/2024

Zápis do ZUŠ pro šk. rok 2023/2024
29. 5. 2023
Ředitelské volno
5. 6. 2023

Vzhledem k vyššímu počtu přihlášených budoucích žáků prvních tříd jsme se rozhodli, že budeme otevírat dvě první třídy. Každá třída tedy bude v počtu cca 16 žáků – ideální počet pro výuku v 1. třídě…

Více informací na schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků nebo na kocourek@skolahradek.cz, 732 288 752