Zápis do ZUŠ pro šk. rok 2023/2024

Schůzka 1. třída šk. rok 2023/2024
24. 5. 2023
Informace k 1. třídám pro šk. rok 2023/2024
30. 5. 2023

Zápis do ZUŠ

Ve dnech 14. a 15. 6. 2023 od 15:00 do 17:00, v budově školy (vchod hlavním vchodem).

Pro:

Výtvarný obor

Hudební obor – klavír, dechové nástroje (zobcová flétna, klarinet, saxofon, příčná flétna) sólový zpěv, bicí nástroje

Literárně-dramatický obor

 

Kritéria, na jejichž základě přijímáme žáky do ZUŠ:

Věk 7 let ke dni 1. 9. 2023.
Schopnost samoobslužnosti a reagování na pokyny učitele, úroveň komunikačních dovedností dítěte.

Hudební obor – kritéria

  • Intonační a rytmické předpoklady – zpěv lidové písně.
  • Schopnost udržení tempa a opakování rytmického modelu např. tleskáním

Výtvarný obor – kritéria

  • Uchazeč o studium dokáže dle pokynů učitele samostatně nakreslit barevně ilustraci ke známé pohádce (postavy, zvířata). Je možné přinést vlasní kresbu, malbu

Literárnědramatický obor – kritéria

  • Dobře vyslovovat a artikulovat bez zjevných vad výslovnosti dle věku dítěte.
  • Předvést základní pohybové dovednosti – postoj, chůze, poskok dle věku dítěte.
  • Formou etud reagovat na pokyny učitele, hodnotí se míra tvořivosti dle věku dítěte.

Úplata za vzdělání pro šk. rok 2023/2024 je na pololetí: 1800,- (hudební obor), 1200,- (výtvarný obor) a 900,- (literárně dramatický obor)

Více informací na tel. 732 288 752