5.5.2020

Info k možnému nástupu žáků I.stupně do školy

Doplnění informací k osobní účasti dětí ve škole – 1. stupeň   Vážení rodiče, v současné době připravujeme pravidla a organizaci pobytu žáků I. stupně ve škole […]
4.5.2020

Informace pro zákonné zástupce žáků I. stupně

Informace pro zákonné zástupce (rodiče) – 1. stupeň   Od 25. května mohou do školy docházet žáci 1. stupně (1. – 5. třída). Vzdělávací aktivity budou […]
4.5.2020

Čestné prohlášení pro devátý ročník

Pokud bude žák navštěvovat přípravu ne přijímací zkoušky, je nutné před jejím zahájením odevzdat Čestné prohlášení. viz příloha
4.5.2020

Možnost přípravy na přijímačky – manuál pro 9.třídy

Osobní přítomnost ve škole – podmínky a pravidla pro žáky IX. třídy   Od 11. května 2020 mohou do škol docházet žáci 9. ročníku, a to […]
29.4.2020

Žádosti o přijetí do družiny na školní rok 2020/2021

Žádost o přijetí do školní družiny na školní rok 2020/2021 je třeba doručit škole do konce května. Podepsanou a vyplněnou žádost lze doručit emailem, osobně do […]