Informace pro zákonné zástupce žáků I. stupně

Čestné prohlášení pro devátý ročník
4. 5. 2020
Info k možnému nástupu žáků I.stupně do školy
5. 5. 2020

Informace pro zákonné zástupce (rodiče) – 1. stupeň

 

Od 25. května mohou do školy docházet žáci 1. stupně (1. – 5. třída). Vzdělávací aktivity budou probíhat formou školních skupin. Účast žáků není povinná.

Důležité informace pro rozhodování rodičů k osobní účasti žáka ve škole:

  • učitelé budou pokračovat v distanční výuce z domova, vzdělávací aktivity ve škole povedou vychovatelky a asistentky pedagoga
  • ranní družina nebude poskytována
  • stravování ve školní jídelně bude žákům umožněno
  • zákonný zástupce musí podepsat čestné prohlášení, že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti a také, že ve společné domácnosti nikdo takový nežije
  • pokud rodiče umístí dítě do školní skupiny, možná přijdou o ošetřovné (nevíme)

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020, a to na email: polackova@skolahradek.cz

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den. Budou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku (vychovatelky a asistentky budou spolupracovat s učiteli, cca do 11:30 – 12:00). Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků (odpočinkové aktivity).

Podrobná pravidla organizace výuky budou zveřejněna po upřesnění počtu žáků.

Začátek a konec vzdělávacích aktivit stanoví ředitelka školy, cca od 8:00 do 16:00. To nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách.

Je třeba minimalizovat velké shromažďování osob před školou. Proto plánujeme rozvrhnout časy příchodu žáků jednotlivých skupin v časovém odstupu. Podobná pravidla budou stanovena pro odchod žáků ze školy. Pedagogové budou odvádět žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

Proto prosím, pokud máte zájem o docházení svého dítěte do školy, pošlete mi na email následující informace:

Příjmení a jméno žáka:

Třída:

Zájem o oběd ve školní jídelně (ano-ne):

Zájem o odpolední pobyt ve škole (ano-ne):

Odpoledne do kolika hodin:

Způsob vyzvedávání žáka – zda dítě bude odcházet samo či si ho někdo vyzvedne.