Čestné prohlášení pro devátý ročník

Možnost přípravy na přijímačky – manuál pro 9.třídy
4. 5. 2020
Informace pro zákonné zástupce žáků I. stupně
4. 5. 2020

Pokud bude žák navštěvovat přípravu ne přijímací zkoušky, je nutné před jejím zahájením odevzdat Čestné prohlášení.

viz příloha