Čestné prohlášení pro devátý ročník

Možnost přípravy na přijímačky – manuál pro 9.třídy
4.5.2020
Informace pro zákonné zástupce žáků I. stupně
4.5.2020

Pokud bude žák navštěvovat přípravu ne přijímací zkoušky, je nutné před jejím zahájením odevzdat Čestné prohlášení.

viz příloha