Info k možnému nástupu žáků I.stupně do školy

Informace pro zákonné zástupce žáků I. stupně
4. 5. 2020
Hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí šk.roku 2019/2020
5. 5. 2020

Doplnění informací k osobní účasti dětí ve škole – 1. stupeň

 

Vážení rodiče,

v současné době připravujeme pravidla a organizaci pobytu žáků I. stupně ve škole od 25. 5. 2020 a především kritéria pro přijetí.

Připomínáme, že dopolední i odpolední aktivity nepovedou učitelé a nepůjde tedy o klasickou výuku. S učiteli ve škole nepočítáme, protože není možné, aby dopoledne učili ve škole, odpoledne dálkově a v noci dělali přípravy, opravovali práce a poskytovali zpětnou vazbu (čtyři z pěti učitelů 1. stupně jsou rovněž ve věkové skupině 50+).

Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků do skupiny podle připravovaných kritérií. Děti z rizikových skupin přijímat nebudeme, protože téměř všichni zaměstnanci, kteří budou s dětmi ve škole, jsou ve věku 55-63 let a starají se i o své rodiče.

Zvažte prosím také účast dítěte v odpoledních hodinách. Při zájmových aktivitách budou muset děti dodržovat mimo jiné rozestupy 2 metry, a to i venku. Při bližším kontaktu budou muset mít roušky. Aktivity mimo areál školy nejsou možné. Pobyt venku v areálu školy je doporučený, nelze ho však zajistit pro všechny skupiny najednou.  Odpolední aktivity ve škole budou probíhat ve stejné třídě jako dopoledne. Prostory školních družin využívány nebudou.

Zvažte tedy prosím, zda je vaše dítě schopné zvládnout tyto nelehké podmínky. Děkujeme.