Hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí šk.roku 2019/2020

Info k možnému nástupu žáků I.stupně do školy
5. 5. 2020
Školní družina 2020/2021
25. 5. 2020

Hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí šk.roku 2019/2020 (informace pro rodiče)

Vážení rodiče, pomalu ale jistě se přibližuje konec školního roku a s ním spojené závěrečné hodnocení.

Pro závěrečné hodnocení máme následující východiska:

 1. Všichni zákonní zástupci a žáci naší školy byli neprodleně po vyhlášení nouzového stavu školou kontaktováni.
 2. Veškeré informace o online výuce byly zasílány prostřednictvím eŽk, webových a fb stránek školy, v některých případech pomocí sms nebo telefonátu
 3. Všem žákům byly předány přihlašovací údaje do eŽk a pro 5. – 9. ročník i údaje do prostředí office Teams
 4. Zákonní zástupci žáků, kteří se nepřipojili k online prostředí, byli opakovaně upozorňováni prostřednictvím eŽk a sms
 5. Již od prvního týdne probíhala výuka v online prostředí.
 6. Součástí výuky je vše, co MŠMT doporučuje – tedy kontakt s žáky, poskytování zpětné vazby, využívání nejrůznějších online materiálů, video výuka a video konzultace. Žáci mají možnost každodenního kontaktu s učiteli.
 7. Žákům, kteří neměli možnost pracovat na vlastním zařízení, byla poskytnuta pomoc
 8. Žáci, jejichž rodiče tvrdili, že nemají připojení k internetu, měli kontaktovat jednotlivé vyučující a dohodnout se na jiné možnosti předávání prací.
 9. Po čtvrtletní pedagogické radě byli rodiče žáků, jejichž prospěch se výrazně zhoršil, většinou z důvodu naprosté ignorace výuky, neprodleně informováni prostřednictvím eŽk.

 

Závěrečná klasifikace bude v naší škole postavena na těchto principech

Závěrečné hodnocení bude souhrnem tří základních složek:

 1. Známky z období, kdy žák řádně navštěvoval školu (tedy do 11. 3. 2020)
 2. Hodnocení za dobu distanční výuky
 3. Hodnocení přístupu k online výuce (pracoval výborně = pravidelně, denně, odevzdává vše včas, komunikuje s vyučujícími, zajímá se o výuku…, pracoval = občasné výkyvy v práci, některé práce neodevzdává včas, s učiteli komunikuje,  často nepracoval = práce neodevzdává anebo odevzdává s několikadenním zpožděním, výuky se často neúčastní a komunikuje jen velmi málo… nepracoval = žák nepracuje, nedělá nic, nekomunikuje ani po opakovaném upozornění

 

Absence žáků je evidována do 11. 3. 2020