Informace

13.10.2020

Pokyny pro žáky k distanční výuce:

 1. – 4. třída Plnění zadání a úkolů zadávaných prostřednictvím výukových materiálů a domácích úkolů v prostředí dmSoftware (eŽK). Více informací Vám sdělí jejím prostřednictvím třídní učitelky. […]
13.10.2020

Provoz školní jídelny

Po dobu distanční výuky 14. 10. – 23. 10. je možné si odebírat oběd za dotovanou cenu. Obědy jsou automaticky odhlášené. Pokud o ně máte zájem, […]
13.10.2020

Žádosti o ošetřovné

Vážení rodiče, zatím nemám žádné pokyny k vydávání potvrzení o ošetřovném. Je proto zbytečné z tohoto důvodu navštěvovat školu. V případě změn Vás budu informovat. S […]
13.10.2020

Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020.

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. – provoz základních škol podle školského […]
12.10.2020

Obědy pro žáky – ZMĚNA

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají možnost si odebrat oběd za dotovanou cenu. Výdej pro tyto žáky je v době výdeje pro cizí strávníky, a to […]