Změny v online výuce od 30. 3. 2020

Možnost obědů ze školní jídelny
25. 3. 2020
3. týden online výuky – několik doporučení
2. 4. 2020

Vážení rodiče.

Máme za sebou další týden online výuky. Děkujeme všem spolupracujícím rodičům za trpělivost a podporu.

Pro nás učitele je takto vedená výuka velmi náročná. Chybí nám okamžitá zpětná vazba, nemůžeme okamžitě reagovat a zapojit žáky, kteří se ze své vlastní vůle nezapojí. Čas, který trávíme u počítačů, je mnohem delší než standardní pracovní doba. Během několika dní jsme se museli naučit naprosto nové postupy, vytváříme nadstandardní materiály, stále jsme s vámi i s dětmi v kontaktu. Posledních 14 dní jsme v podstatě stále online, což je velmi vyčerpávající.

Všichni žáci a jejich rodiče ale byli, díky velké snaze třídních učitelů, nakontaktováni. Všichni žáci jsou přihlášeni v systému eŽk , přes který probíhá výuka a II. stupeň začíná využívat prostředků Microsoft office. (Všichni žáci naší školy mají zdarma ke stažení základní office balíček – word, excel…)

Na základě vašich zpětných vazeb a neustálé spolupráce celého pedagogického týmu zavádíme od pondělí 30. 3. 2020  další zjednodušení a vyladění výuky.

Páteční výuka byla odstraněna. Pátek je vyhrazený k dokončení všech zadaných úkolů, doplnění učiva, relaxaci.

Z rozvrhů byly odebrány Sp, Pč a Vv – důvodem je nedostatek potřebného materiálu.

S pedagogy jsme se dohodli na umírněnějším zadávání domácích úkolů, které bude nutné odevzdávat ke kontrole.

Veškeré práce zadané k vypracování budou hodnoceny známkou.

Součástí hodnocení budou povinné, časově omezené, online testy, které vyučující včas oznámí v eŽk.

Neodevzdané práce budou hodnoceny nedostatečnou s tím, že žák může, po ukončení karanténních opatření, požádat vyučujícího o možnost ústního přezkoušení z dané látky. Učitel může v tomto případě požadovat prokazatelné doplnění látky v papírové podobě a při závěrečném hodnocení k němu přihlédnout.

Součástí výuky se pomalu stávají i videolekce.

Prosíme rodiče, kteří tak ještě neučinili, aby nastavili dětem pracovní režim. V běžném životě chodí žáci do školy cca 4 – 6 hodin denně. Je proto nemyslitelné, aby vše, co má být v daný den probrané, stihlo dítě za půl hodiny u počítače. Čas, kdy se dítě bude učit, by měl odpovídat jeho věku. Není vhodné pracovat v pozdních večerních, a někdy dokonce i nočních, hodinách.

Dbejte, prosím, na to, aby dítě mělo dostatek pohybu a čerstvého vzduchu.

Žáci II. stupně by měli být ve výuce samostatní.