Možnost obědů ze školní jídelny

Zápis do 1. třídy
25. 3. 2020
Změny v online výuce od 30. 3. 2020
26. 3. 2020

Školní jídelna nabízí obědy

pro žáky, rodiče a ostatní zájemce

Výdej do vlastních jídlonosičů z rampy za poštou od 11:00 do 11:45, jednotná cena 65,- Kč.

Informace pro zájemce podá vedoucí ŠJ paní Buryová, tel. 601 158 849.

Platby pokud možno bezhotovostně.