Žádosti o přijetí do družiny na školní rok 2020/2021

Slučování škol – jednání školské rady
24. 4. 2020
Možnost přípravy na přijímačky – manuál pro 9.třídy
4. 5. 2020
Žádost o přijetí do školní družiny na školní rok 2020/2021 je třeba doručit škole do konce května. Podepsanou a vyplněnou žádost lze doručit emailem, osobně do školy, do schránky nebo poštou.

Formulář naleznete na webových stránkách školy v sekci Dokumenty. https://skolahradek.cz/dokumenty/

Pokud nemáte možnost si formulář vytisknout, můžete si ho vyzvednout ve škole u paní hospodářky, a to v době od 8:00 do 10:45.