Obrázek

12. 4. 2022

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2022/2023

  Ředitel Základní školy a Základní umělecké školy T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní […]