Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2022/2023

Rekonstrukce školní jídelny
11. 4. 2022
Sběr papíru
25. 4. 2022

 

Ředitel Základní školy a Základní umělecké školy T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání, vyhovuje žádosti o odklad povinné školní docházky a přerušuje správní řízení u registračních čísel dle následující tabulky:

 

 

 

 

 

 

Výsledky zápisu_2022