Testování od 6. 12. 2021

Screeningové testování 22. a 29. 11. 2021
17. 11. 2021
Karanténa VII. B a IX. A
30. 11. 2021
Dle mimořádného nařízení MZd schválené Vládou ČR bude od 6. 12. pokračovat testování žáků Ag testy.
Testování bude probíhat dle dosavadních zvyklostí do odvolání každé pondělí.