Karanténa VII. B a IX. A

Testování od 6. 12. 2021
25. 11. 2021
Karanténa VI. B
2. 12. 2021

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že Vaše dítě ze VII. B a IX. A přišlo ve škole do kontaktu s COVID – 19 pozitivním spolužákem, od kterého se mohlo nakazit, byla nařízena karanténa celému kolektivu.

V průběhu karantény děti musí absolvovat jeden PCR test na COVID-19.
Žádanky na PCR test vystavíme pro všechny dotčené děti elektronicky my, jako KHS. Tato žádanka bude z elektronického úložiště přiřazena k rodnému číslu Vašeho dítěte (je možné, že někteří z vás obdrží na e-mail informaci o tom, že žádanka byla založena – toto berte pouze jako informaci). S sebou na odběr si vezměte kartičku pojištěnce a roušku/respirátor.
Výsledky PCR testu byste měli obdržet formou SMS zprávy v den testu večer, případně následující den, nejpozději však do 48 h. Potvrzení o výsledku testu je možné si stáhnout ze stránky www.ocko.uzis.cz

Postup bude následující:
– pokud bude test pozitivní: pozitivní dítě, resp. zákonný zástupce bude kontaktován Krajskou hygienickou stanicí nebo Národním externím trasovacím call centrem a bude mu vysvětlen další postup, včetně nařízení karantény nejbližším kontaktům.
– pokud bude test negativní: takovému dítěti končí karanténa ihned a následující den může dítě zpět do školy/ kroužků/běžného režimu.
Podle aktuálně platných mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví karanténa není nařizována osobám/dětem, které mají více jak 14 dní po druhé dávce očkování nebo jsou ve lhůtě do 180 dnů od prožitého onemocnění – v těchto případech přesto doporučujeme absolvovat kontrolní PCR test (také mezi 5. až 7. dnem od posledního kontaktu), žádanku na tento test jim za KHS vystavíme.
Shrnutí:
– Karanténa pro Vaše dítě je nastavena: s negativním PCR testem celé třídy končí ihned/ bez testu do 8. 12. 2021
PCR test je domluven na 3. 12. 2021 u ZŠ T. G. Masaryka, Komenského 478, 463 34 Hrádek nad Nisou, čas bude upřesněn
– Pro osoby s ukončeným očkováním nebo po prožití COVID-19 do 180 dnů neplatí povinnost karantény, ale je doporučen PCR test.