Ukliďme Česko
12. 4. 2017
Noc s Andersenem
20. 4. 2017

Veliká gratulace patří 6. třídě, jejíž čtenáři vybojovali, ve velké konkurenci devadesáti škol,  33. místo. Souboj čtenářů je soutěž, která prověřuje čtenářskou gramotnost a vnímavost a naše škola se jí účastní od samého začátku.