4. 5. 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků I. stupně

Informace pro zákonné zástupce (rodiče) – 1. stupeň   Od 25. května mohou do školy docházet žáci 1. stupně (1. – 5. třída). Vzdělávací aktivity budou […]
4. 5. 2020

Čestné prohlášení pro devátý ročník

Pokud bude žák navštěvovat přípravu ne přijímací zkoušky, je nutné před jejím zahájením odevzdat Čestné prohlášení. viz příloha
4. 5. 2020

Možnost přípravy na přijímačky – manuál pro 9.třídy

Osobní přítomnost ve škole – podmínky a pravidla pro žáky IX. třídy   Od 11. května 2020 mohou do škol docházet žáci 9. ročníku, a to […]
29. 4. 2020

Žádosti o přijetí do družiny na školní rok 2020/2021

Žádost o přijetí do školní družiny na školní rok 2020/2021 je třeba doručit škole do konce května. Podepsanou a vyplněnou žádost lze doručit emailem, osobně do […]
24. 4. 2020

Slučování škol – jednání školské rady

Školská rada včera reagovala svým jednáním na situaci kolem slučování škol – tedy plánovaného sloučení ZŠ TGM a ŽŠ Lidická. Po hutné diskusi se nakonec vyslovila […]