Provoz školy od 1. 3. 2021
28. 2. 2021
Provoz školy do 28. 3. 2021
22. 3. 2021
Dle § 36 odst. 4 školského zákona zápisy musí proběhnout v období od 1. dubna do 30. dubna 2021.
Pokud bude možná prezenční forma zápisu, zápis proběhne dne 16. 4. 2021. V případě trvání vládních opatření proběhne elektronický zápis v delším časovém úseku. O možnostech a průběhu zápisu do 1. tříd Vás budeme včas informovat.