2.4.2020

3. týden online výuky – několik doporučení

Vážení rodiče, milí žáci. Máme za sebou 3. týden online výuky. Pro 5. – 9. třídu a učitele došlo ke změně, protože výuka přešla do jiného […]
26.3.2020

Změny v online výuce od 30. 3. 2020

Vážení rodiče. Máme za sebou další týden online výuky. Děkujeme všem spolupracujícím rodičům za trpělivost a podporu. Pro nás učitele je takto vedená výuka velmi náročná. […]
25.3.2020

Možnost obědů ze školní jídelny

Školní jídelna nabízí obědy pro žáky, rodiče a ostatní zájemce Výdej do vlastních jídlonosičů z rampy za poštou od 11:00 do 11:45, jednotná cena 65,- Kč. Informace […]
25.3.2020

Zápis do 1. třídy

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce (PŠD) 2020   V souvislosti s mimořádnými opatřeními proběhne zápis v souladu s právními předpisy, ale s […]
19.3.2020

20. 3. – dodělejte, co je třeba. Čtěte, malujte, hrajte si…

Vážení rodiče. Moc děkujeme za váš přístup k nově vzniklé situaci. Jste skvělí. Uvědomujeme si, že je to pro vás všechny dost náročné. Chceme vám celou […]