Hrádecké divadelní jaro
25. 4. 2017
Návštěva z Finska
4. 5. 2017

V pátek 21. 4. proběhla na naší škole již tradiční akce – Noční vyučování. Blázniví učitelé včele s paní učitelkou Czuchovou si pro žáky připravili různé aktivity a činnosti, které zábavnou formu rozšiřovaly žákům jejich obzory.

Žáci si vytvořili osm skupinek, ve kterých plnili úkoly a otázky na připravených stanovištích. Vyzkoušeli si například, jak pracovat s chemickým nádobím či manipulaci se sádrou. V učebně fyziky si zakouzlili s kapalinami, kdy demonstrovali jejich různé vlastnosti zejména zaměřené na jejich hustotu. Tělocvična se stala epicentrem tvůrčího spojení pohybové aktivity s bystřením žákovy mysli, kdy žáci měli za úkol vyluštit různé hádanky a hlavolamy. Učebnu sedmé třídy měla pod patronací paní učitelka Feřtová, která na nás nezapomněla a přijela nás navštívit. Pro žáky si připravila zábavnou alternaci deskové hry Člověče nezlob se. Skupinky si zde procvičily své znalosti cizích jazyků. Cestovali jsme i časem, kdy začátek i konec vyučování oznamovaly údery na železnou kolejnici.

Akce se setkala s nadšenou reakcí jak se strany žáků, tak samozřejmě ze strany učitelského sboru, a proto se na Vás těšíme i příští rok.

Vaši blázniví učitelé