Noční vyučování
26. 4. 2017
Čarodějnice na 1. stupni
5. 5. 2017

Ve dnech 10. – 11. 4. navštívil naši školu pan Petri Kyyrä, který je ředitelem základní školy v blízkosti finského města Lappenranta. Pan ředitel s našimi žáky besedoval v anglickém jazyce a z jeho přednášky se mohli dozvědět spoustu nových informací o Finsku a finském školském systému. Pan Kyyrä taktéž pohovořil s paní ředitelkou, se kterou se domluvil na případné budoucí spolupráci.