Pracovní stáž v Estonsku
15.5.2019
Školení MAP
5.11.2019

Nová hesla a kódy k eŽk jsou od dnešního dne v kompetenci třídního učitele.

Prchlíková