Pracovní stáž v Estonsku
15. 5. 2019
Školení MAP
5. 11. 2019

Nová hesla a kódy k eŽk jsou od dnešního dne v kompetenci třídního učitele.

Prchlíková