Karel Kocourek

20. 6. 2023

Zdražení obědů k 1. 9. 2023

Vážení rodiče, vzhledem k cenám surovin jsme nuceni zdražit školní obědy. Nové ceny od 1. 9. 2023 jsou: Kategorie: Věk: Cena v Kč: MŠ 3 – […]
7. 6. 2023

Změny v dopravě IDOL

6. 6. 2023

Výstava a koncert

Akce ZUŠ 21. 6. od 16:00 výstava výtvarného oboru na Městském úřadu a od 17:00 koncert žáků hudebních tříd v Chrámu pokoje.
5. 6. 2023

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) na 29. a […]
30. 5. 2023

Informace k 1. třídám pro šk. rok 2023/2024

Vzhledem k vyššímu počtu přihlášených budoucích žáků prvních tříd jsme se rozhodli, že budeme otevírat dvě první třídy. Každá třída tedy bude v počtu cca 16 […]