Informace k začátku školního roku 2023/2024

Změna účtu – Školní jídelna
23. 8. 2023
ŠD – žádosti o přijetí 2023/2024
29. 8. 2023

Přístup do školy 4. 9.:

První stupeň: Beze změny, vstup z ulice Za Poštou.

Druhý stupeň: Vstup hlavním vchodem od hřiště. Je třeba dbát zvýšené bezpečnosti z důvodu práce na střeše. Následující dny bude vstup do školy vždy upřesněn pro jednotlivé třídy.

 

  1. školní den

Celá škola 1 vyučovací hodinu od 8:00.

Od 9:30 v Besedě přivítání prvňáčků vedením města.

Další dny výuka dle rozpisu v eŽK.

Z důvodu bezpečnosti (stavba) bude 1. a 2. školní týden bez odpoledního vyučování.

 

Rozvrh a předměty:

Rozvrhy jsou již dostupné na eŽK (5. – 9. třída kompletní, 1. – 4. třída bude třídními učiteli upřesněn do 30. 8. 2023)

Druhý cizí jazyk v 7. ročníku – v tomto školním roce nebude realizován předmět Ruský jazyk z důvodu malého zájmu. Žáci, kteří si vybrali tento předmět, byli zařazeni na Německý nebo Španělský jazyk dle 2. volby.

 

Platby:

Základní škola

Na spotřební materiál na Vv, Pč, Sp a jiné předměty či projektové dny a dále na hrazení kulturních akcí, sportovních akcí a exkurzí vybíráme 1000,- Kč na školní rok. Tuto částku prosím uhraďte do 20. října 2023 na č. ú. 70983030/2010, do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno žáka a třídu. Jedná se o účelově neurčený dar, je tedy možné požádat o vystavení darovací smlouvy.

Školní družina

Od 1. 9. je školné ŠD možno platit také bezhotovostně na č. ú. 70983030/2010 (částka 150,- a datum úhrady zůstává beze změny).

 

Rozdělení žáků do 1. tříd

 

(Uvedeno dle registračních čísel u zápisu.)

 

Mgr. Kristýna Greplová Mgr. Šárka Klímová
1DFFG I. A OM8YN I. B
ZD3E6 I. A 5P9IE I. B
QGRZC I. A PBFN7 I. B
4X1P2 I. A KPYJP I. B
RLT4C I. A 95V2Z I. B
TCND8 I. A P0XSN I. B
0BTXY I. A CQGZJ I. B
CD5L9 I. A ZDCXA I. B
IY1SZ I. A QO9WB I. B
VKH19 I. A JCK8M I. B
FQP5W I. A GS75P I. B
FZXVY I. A 5CR5K I. B
RHGVX I. A BEQ57 I. B
2YMS5 I. A BIWX5 I. B
37AZH I. A 6KT85 I. B
1F8HP I. B

 

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.