Výuka v době mimořádného opatření – coronavir

Coronavirus – opatření
12. 3. 2020
OČR – žádost o ošetřovné je možné získat elektronicky
14. 3. 2020

Vážení rodiče. V pondělí 16.3. 2020 v 8:00 bude porada učitelského sboru. Už teď je jasné, že k výuce ve dnech mimořádného opatření, budeme využívat elektronické zdroje a především elektronickou žákovskou.
Prosím, překontrolujte si vy i vaše děti funkčnost vašich přístupů. V případě nefunkčnosti kontaktujte třídní učitele na emailu: příjmení@skolahradek.cz
https://portal.dmsoftware.cz