Upřesnění k pomůckám a pracovním sešitům pro 6. ročník

Pomůcky na školní rok 2020/2021
5. 8. 2020
Informace k nástupu do školy
24. 8. 2020
Vzhledem k častým dotazům:
 
Žáci, kteří k nám přijdou ze ZŠ Donín a ZŠ Chotyně, budou navštěvovat třídu 6. B. U žáků, kteří navštěvovali „naší“ 5. třídu jsou informace o zařazení poslány přes e-ŽK.