Ukončení screeningového testování ve školách k 18. 2. 2022

Screeningové testování od pondělí 31. 1. 2022
30. 1. 2022
KONEC RESPIRÁTORŮ a ROUŠEK
11. 3. 2022

Rozhodnutím MZd č.j. MZDR 5016/2022-1/MIN/KAN se ruší mimořádné opatření ze dne 26. ledna 2022, č.j. MZDR 1515/2022-2/MIN/KAN (screeningové testování ve školách).

V pondělí (21. 2.) po Jarních prázdninách již tedy nebude probíhat testování.