Uklízeli jsme Hrádek…a rozum nám zůstával stát

Školní kolo ping pongu
9. 4. 2018
Souboj čtenářů
16. 4. 2018

12. dubna vyrazila celá naše škola v rámci akce „Ukliďme Česko“ do terénu. Žáci, učitelé, asistenti pedagogů i paní vychovatelky si vzali za cíl uklidit a vyčistit vytipované oblasti Hrádku nad Nisou. Uklízeli jsme u sokolovny, po cestě do Hartavy, kolem hrobky a čističky odpadních vod. Všem nám rozum zůstával stát nad tím, co všechno a kam jsou lidé schopni vyhodit. Děkujeme městskému úřadu za zajištění akce, dětem za ochotu a práci. Do akce Ukliďme Česko se zapojujeme pravidelně čtvrtým rokem…a bohužel, vždy je co sbírat a odnášet na skládku. .:-(