19. 6. 2024

Fotografie tříd

V následujícím souboru najdete fotografie tříd ze šk. roku 2023/2024.   https://skolahradek.cz/wp-content/uploads/2024/06/ZS-Hradek-TGM.zip
12. 6. 2024

Výsledky zápisu ZUŠ

Na základě talentových zkoušek ze dne 4. a 5. 6. 2024 bylo ředitelem školy rozhodnuto o přijetí žáků pod identifikačním číslem: Hudební obor ID 1 přijat/a […]
14. 5. 2024

Informace k zápisu do ZUŠ 2024/25

Zápis do ZUŠ Ve dnech 4. a 5. 6. 2024 od 14:00 do 16:30, v budově školy.   Elektronická přihláška již k dispozici na: https://klasifikace.jphsw.cz/application/default?hash=1068c6e4c8051cfd4e9ea8072e3189e2   […]
7. 5. 2024

Informace pro rodiče žáků 9. tříd (a vycházejích žáků)

Dne 15. května 2024 dojde ke zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří, tedy zveřejnění informace, kteří uchazeči byli přijati a nepřijati […]
19. 4. 2024

Výsledek zápisu do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2024/2025

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.   Ředitel […]